תיאור פרוייקט

ללקוחות בחוזה שרות, פתיחת קריאה מסודרת במערכת